Nadační fond Renovatio

Nadarční fond Renovatio vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 28.6.2019. Účelem nadačního fondu je je společensky prospěšná činnost směřující ke zlepšení vzdělání, kvality života jednotlivců i společnosti jako celku, podpoře sportu, podpoře ekologie a ekologických projektů, podpoře svobodné občanské společnosti digitálního věku.

Toto obecně definované poslání je následně realizováno správní radou nadačního fondu, která rozhodne o podpoře konkrétních projektů, které zvolila k financování.

Od 24. února 2022, kdy Rusko napadlo bez vyhlášení války Ukrajinu, čímž potvrdilo svůj statut expanzivního fašistického státu, podporuje nadační fond též iniciativu nebo přímo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, kdy až do odvolání je zasílána téměř polovina všech příspěvků, které nadační fond obdrží, na podporu ZSU. Máme totiž za to, že barbary je třeba udržet před branami nebo je zpět za brány vyhnat.

Podporují nás

Pravidelným podporovatelem Nadačního fondu je KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o., která je jeho zakladatelem. Nadační fond je však podporován celou řadou fyzických i právnických osob, kterým tímto velice děkujeme! Všechny osoby, s výjimkou těch, které si to výslovně nepřály, jsou vždy uvedeny ve výroční zprávě Nadačního fondu.

Koho podporujeme

Bude doplněno

Kontakt

Nadační fond Renovatio

IČO: 083 00 691

Zahradní 5179, 430 04 Chomutov

Zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 363

e-mail: rada .zavináč. nf-renovatio tečka cz